• Książka Spacerownik Powstańczy Opracowanie graficzne / Skład i łamanie
  • Książka Spacerownik Powstańczy Opracowanie graficzne / Skład i łamanie
DTP, PUBLIKACJE, REKLAMA - projektowanie i skład gazet, magazynów, czasopism, książek