• Skład Redakcyjny Gazety Wyborczej - Skład i łamanie / Przygotowanie do druku
  • Autopromocja Gazety Wyborczej - Tworzenie grafiki autopromocyjnej i informacyjnej
DTP, PUBLIKACJE, REKLAMA - projektowanie i skład gazet, magazynów, czasopism, książek