• Logo NIKI4 - Projekt graficzny
DTP, PUBLIKACJE, REKLAMA - projektowanie i skład gazet, magazynów, czasopism, książek