DTP, PUBLIKACJE, REKLAMA - projektowanie i skład gazet, magazynów, czasopism, książek