• Gazeta Szansa Redesign / Projekt graficzny / Skład i łamanie
DTP, PUBLIKACJE, REKLAMA - projektowanie i skład gazet, magazynów, czasopism, książek