• Gazeta zakładowa Omnius Projekt graficzny / Skład i łamanie
  • Gazeta zakładowa Omnius Projekt graficzny / Skład i łamanie
DTP, PUBLIKACJE, REKLAMA - projektowanie i skład gazet, magazynów, czasopism, książek