• Fabryka Silesia - Projekt graficzny / Przygotowanie do druku
  • Fabryka Silesia - Projekt graficzny / Przygotowanie do druku

Ekonomia Społeczna w Gminie Byczyna

Publikacja powstała w związku z realizacją projektu pn. „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego”, który był przeprowadzany w latach 2013–2015 przez Gminę Byczyna. Projekt zakładał działania w zakresie wsparcia Sektora Ekonomii Społecznej oraz tworzenia nowych podmiotów poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe.

Zakres i narzędzia działania

  • Projektowanie graficzne
  • Skład i łamanie
  • Przygotowanie do druku
  • Druk
DTP, PUBLIKACJE, REKLAMA - projektowanie i skład gazet, magazynów, czasopism, książek