GAZETY / MAGAZYNY / CZASOPISMA
PRZEDMIOT WYCENY SZCZEGÓŁY CENA od
Projekt graficzny gazety / czasopisma Układ, forma graficzna, typografia, układ szpalt, makieta, winieta, logo 600 zł
Skład czasopisma Cena za opracowanie i skład 1 strony, dowolny format 50 zł
Skład gazety Cena za opracowanie i skład 1 strony, dowolny format 50 zł
KSIĄŻKI - SKŁAD I ŁAMANIE
Skład tekstu Arkusz wydawniczy – 40 tys. znaków ze spacjami, bez zdjęć i grafik (ok. 20 stron) 120 zł
Skład stron zaw. tabele, grafiki, wykresy Arkusz wydawniczy – 40 tys. znaków ze spacjami, bez zdjęć i grafik (ok. 20 stron) 250 zł
Projekt okładki Dowolny format książki 250 zł
Ilustracje, infografiki W zależności od skomplikowania i kolorystyki 200 zł
KATALOGI / FOLDERY REKLAMOWE
Folder Cena za 1 str., dowolny format 50 zł
Katalog produktowy Cena za 1 str., dowolny format 50 zł
ULOTKI
Projekt graficzny ulotki Ulotka dwustronna (kolor 4+4) 200 zł
Projekt graficzny ulotki Ulotka składana (kolor 4+4) 350 zł
BROSZURY
Broszura A5 Projekt graficzny, opracowanie i przygotowanie do druku. Cena za 1 stronę 40 zł
Broszura A4 Projekt graficzny, opracowanie i przygotowanie do druku. Cena za 1 stronę 50 zł
PLAKAT / OUTDOOR / REKLAMA
Plakat Koncepcja, kreacja graficzna, poprawki, przygotowanie do druku 250 zł
Billboard / Baner Koncepcja, kreacja graficzna, poprawki, przygotowanie do druku 250 zł
Reklama prasowa Całostronicowa reklama prasowa - dowolny format 250 zł
KOREKTA TEKSTOWA
Korekta - jedno czytanie Naniesienie poprawek korektorskich jednego arkusza wydawniczego. 50 zł
Korekta - dwa czytania Naniesienie poprawek korektorskich jednego arkusza wydawniczego. 80 zł
Czytanie i korekta dialektów Naniesienie poprawek jednego arkusza wydawniczego pisanego dialektem lub gwarą. 200 zł
Kwoty NETTO. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Każdą wycenę wykonujemy indywidualnie
DTP, PUBLIKACJE, REKLAMA - projektowanie i skład gazet, magazynów, czasopism, książek