• Książka Bogowie Osiedla - Heft 1 / Skład i łamanie
  • Książka Bogowie Osiedla - Heft 1 / Skład i łamanie
DTP, PUBLIKACJE, REKLAMA - projektowanie i skład gazet, magazynów, czasopism, książek