• Album American Heart of Poland - Projekt graficzny / Przygotowanie do druku
  • Album American Heart of Poland - Projekt graficzny / Przygotowanie do druku
  • Album American Heart of Poland - Projekt graficzny / Przygotowanie do druku

Album American Heart of Poland

Publikacja powstała z okazji 15. rocznicy powstania grupy American Heart of Poland. Bogato ilustrowany album zawiara treści przedtawiające rozwój grupy AHP na przestrzeni lat jak również sporą ilość fotografii przedstawiających założycieli AHP, personel medyczny, placówki itp. Album został wydany w dwóch wariantach: w miękkiej oprawie oraz w twardej oprawie płóciennej.

Zakres i narzędzia działania

  • Opracowanie graficzne
  • Fotoedycja
  • Przygotowanie do druku
  • Adobe InDesign
DTP, PUBLIKACJE, REKLAMA - projektowanie i skład gazet, magazynów, czasopism, książek